23 tot en met 29 maart 2020

de week van de psychiatrie 2020

De Week van de Psychiatrie is opgedragen aan alle mensen (met of zonder psychiatrische achtergrond) die zich hebben ingezet voor verbetering van positie en het leven van mensen met psychische problematiek. De ggz (geestelijke gezondheidszorg) is veel humaner geworden, hoewel er nog heel veel werk te doen is op het gebied van beeldvorming, doorbreken van isolement, verbeteren van woonomstandigheden, verbeteren van relatie van psychiatrie en de samen-leving, verbeteren van financiële positie, verbetering
van informatievoorzieningen en keuzemogelijkheden. 

De Week van de Psychiatrie is nog niet 'af' en de komende decennia gaan we hiermee door. Wij dragen de Week van de Psychiatrie ook op aan Paul Fijn, die een groot deel van zijn leven actief is geweest bij de Cliëntenbond (MIND) en in het bijzonder voor deze Week. Hij was de voortrekker van de landelijke werkgroep. 

programma

Een kennisbeurs vol digitale middelen die gebruikt (kunnen) worden...lees verder

Een symposium ingericht voor studenten; openminded en informatief...lees verder

Een besloten huiskamerprogramma in aangepast tempo...lees verder

De donderdag is van oudsher een dag om de deur uit te gaan in Delft...lees verder

Samen deelnemen aan sport- en spel-activiteiten is leuk en gezellig...lees verder

Tijdens de Open Dag openen wijkcontact- en ondersteuningspunten...lees verder

Een vrolijke, op een festivalsfeer geinspireerde afsluiting...lees verder

sponsoren

© Copyright 2020 deweekvandepsychiatrie.nl | disclaimer | privacyverklaring